Algemeen over Trainingen

Realisatie Trainingen geeft alle trainingen vanuit dienstbaarheid: het verder helpen van anderen vanuit zelfrespect. Het uitgangspunt van de volgende voorwaarden is praktisch werkbaar houden van een planning en gezonde commerciële instelling als basis voor de training. De basis van zelfrespect en andere morele waarden leidt tot het opstellen van een aantal spelregels en voorwaarden.  De trainingen zijn interactieve cursussen waarbij het in je lijf ervaren hoe iets werkt. Deze trainingen vragen inbreng van eigen thema’s. Dit kan confronterend en moeilijk zijn,  en kan als kwetsbaar worden ervaren, daaruit vloeit voort het volgende:

Respect en Privacy en geheimhouding in de Trainingen

Realisatie Trainingen verwacht dat als cursisten zich kwetsbaar kunnen laten zien, dat daar met respect mee wordt omgegaan. Realisatie Trainingen verwacht dat wat in de cursus besproken wordt, ook in de cursussetting blijft, en expliciet niet buiten de de cursus word besproken.  We hanteren in de trainingen ook dezelfde normen m.b.t. privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding die voor therapie gebruikelijk zijn. Tevens wordt er niet gerookt tijdens de cursussen en er wordt niet gebeld in de les. Mobieltjes uit, of op tril, en buiten beantwoorden.

Veiligheid Trainingen

Realisatie Trainingen zal een veilige en vertrouwde omgeving scheppen om met eigen thema’s aan de slag te kunnen gaan als voorbeeld voor de cursus. Iedereen wordt gevraagd om voor de veiligheid van zichzelf en de andere cursisten te zorgen. De trainers zijn zo veel mogelijk getraind op veiligheid, onder andere in het opvangen van alle mogelijke opkomende emoties, alsook hyperventilatie, flauwvallen, dissociatie en wegraken, en epilepsie.

Verantwoordelijkheid in de Trainingen

Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor eigen gedrag. De trainer zal cursisten aansturen verantwoordelijkheid op te nemen voor eigen gedrag. Hoewel alle gevoelens en dus ook de “negatievere” moeten worden erkend is het de bedoeling om ze direct op te lossen en niet uit te leven of de vrije loop te laten. Dit hangt ook samen met veiligheid en respect voor anderen.

Auteursrechten en Intellectueel eigendom Trainingen

Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Realisatie Trainingen. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan, of te gebruiken, of te laten gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Beperkte aansprakelijkheid website

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Realisatie Trainingen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Privacy en cookies website

Wat is een cookie?

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient.

Verschillende cookies
  1. Functionele cookies
    Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
  2. Cookies voor websitestatistieken
    Dit zijn cookies om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke scherm resolutie gebruikt wordt, of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen de sites verbetert worden. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden. Deze gegevens worden niet gebruikt om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.
Cookies uitzetten

Wilt u liever de cookies uitzetten? Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructies:
Internet Explorer
https://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042

Praktisch

Inschrijven

Eerst vult u het formulier in met de persoonlijke gegevens. U klikt op volgende. U betaald elektronisch per IDeal, u krijgt een factuur per email verstuurd. Verder ontvangt u een email met bevestiging, tijden en kaartje en routebeschrijving naar de locatie. Contant betalen is niet mogelijk. Inschrijven voor de opleiding kan alleen via het formulier op die pagina.

Training vol

Indien zich aangemeld heeft en een training vol blijkt te zijn, zal Realisatie Trainingen contact opnemen om de verschillende opties door te nemen: Wachtlijst of een andere datum/locatie.

Minimum aantal deelnemers

Bij de Basiscursus EFT geld een minimum van 6 deelnemers i.v.m. het oefenen. Bij overige cursussen is dat 4.

Minimum aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor interactieve cursussen waarin 1 op 1 geoefend is, is 14 per docent. Als er grotere trainingen worden georganiseerd, zullen er dus 28 cursisten per 2 docenten zijn.

Aansprakelijkheid eigendommen

Realisatie Trainingen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen op de locatie(s) van Realisatie Trainingen.

Voorwaarden voor de Opleiding tot EFT-therapeut, zie de Jaaropleiding tot Realisatie EFT-Therapeut

Betaling, Annulering, etc.
Wij verwachten van u dat u zorgvuldig en met respect met aanmelding, ziekmelding, verhindering etc. omgaat, waarbij u dit zo vroeg mogelijk aangeeft. U betaalt voor een plaats. Indien u niet schriftelijk (post of email) afmeld kunnen wij uw plaats niet aan een ander geven, en verhindert u daarmee dat mensen die op een wachtlijst staan kunnen komen.

Annulering in de eerste 14 dagen na opgave is kosteloos.
Bij annulering na 14 dagen na opgave tot 21 dagen voor aanvang van de cursus krijg u het geld teruggestort minus 35 euro administratiekosten.
Bij annulering in de laatste 21 dagen van datum van aanvang blijft het geld van Realisatie Trainingen.
Bij niet annuleren blijft het geld van Realisatie Trainingen.

Bij verplaatsing tot 21 dagen voor de aanvang van de cursus is dit gratis.
Verplaatsing van 21 tot 14 dagen van te voren kost de helft van het cursusbedrag.
Verplaatsing in de laatste 14 dagen is niet mogelijk. U betaalt voor een plaats.

Annulering of verplaatsing door Realisatie Trainingen.
Realisatie Trainingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of cursustijden. Indien een training onderbroken of verplaatst wordt, dan word dit gezien en behandeld als zijnde een nieuwe inschrijving (zie hierboven), en de cursist heeft opnieuw 14 dagen bedenktijd waarin geld: als het voor een kandidaat onmogelijk is om deel te nemen, dan wordt het corresponderende gedeelte van het cursusgeld niet in rekening gebracht of gerestitueerd. Realisatie Trainingen aanvaardt geen enkele verdere aansprakelijkheid voor het verplaatsen of onderbreken van trainingen.

Realisatie Trainingen heeft het recht om trainingen te annuleren (bijvoorbeeld wegens gebrek aan inschrijvingen) zonder opgave van redenen, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Realisatie Trainingen betaalde bedrag.

We zullen ten alle tijden zo vroeg mogelijk informeren over het annuleren of moeten verplaatsen van trainingen.

Realisatie Trainingen aanvaardt geen enkele verdere aansprakelijkheid voor het annuleren van trainingen.  Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Realisatie Trainingen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een kandidaat deelnemer te weigeren.

Realisatie Trainingen heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Realisatie Trainingen is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderend met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Realisatie Trainingen beperkt tot het bedrag dat Realisatie Trainingen voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.

 

Lesverzuim

Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het is gewenst dat studenten, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit tijdig en voor aanvang van de les schriftelijk op een voorafgaande les of per E-mail doorgeven aan Realisatie Trainingen.

Privacy en geheimhouding in de administratie van Realisatie Trainingen

Realisatie Trainingen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website en deelnemers aan workshops van Realisatie Trainingen wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door Realisatie Trainingen. Persoonlijke gegevens die aan Realisatie Trainingen worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Realisatie Trainingen kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Realisatie Trainingen hierbij te kennen dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor en verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van de workshops en het toesturen van informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

De identiteit van de deelnemer wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Dit geldt niet voor door Realisatie Trainingen geselecteerde strategische partners als beroepsverenigingen en accreditatie-instituten (bijv VBAG, BATC, en KTNO) dan wel dat deze gegevens nodig zijn in het kader van uit te voeren (opleidings-)overeenkomsten. Realisatie Trainingen geeft de basisgegevens van deelnemers van workshops door in verband met certificatie-eisen. Aan beroepsverenigingen en zorgverleners wordt op verzoek medegedeeld of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen die aan het eind van de cursus of opleiding worden gesteld.

Realisatie Trainingen verwerkt de verstrekte gegevens voor statistische, interne en/of analytische doeleinden. Realisatie Trainingen behoudt het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken voor informatie aan cursisten en belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, over nieuwe workshops, evenementen en andere wetenswaardigheden die met Realisatie Trainingen te maken hebben. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden in het kader van de met de cursist gesloten workshop overeenkomsten. Realisatie Trainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid welke via hyperlinks naar andere websites wordt verwezen.

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie kan zich afmelden door een mail te sturen naar post@realisatietrainingen.nl of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door Realisatie Trainingen zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.

Voorwaarden voor de Opleiding tot EFT-therapeut, zie de Jaaropleiding tot Realisatie EFT-Therapeut

Laatste wijziging: 10 januari 2014