Data:zie agenda
Locatie: Oude Apeldoornseweg 41
 7333 NR Apeldoorn
Duur:2 dagen
Tijd:9:00 tot 18:00
 12.5 contacturen
 13.10 huiswerkuren vooraf
Docent:Ben Meijer

Kosten:245 euro (0% BTW tarief)
Groepsgroote:Maximaal 12 cursisten
Methodiek:Theorie, 1-op-1 oefenen,
 nabespreken en evalueren.
Literatuur:Gratis Syllabus, 130p A4.
Examen:Geen
Inclusief:Koffie/thee, lunch, certificaat

Inschrijven training EFT Therapie

Heb jij behoefte aan een krachtige eenvoudige en zeer bruikbare techniek?

* Veel sneller dan praat-therapie
* Sneller dan hypnotherapie
* Meetbaar en voelbaar resultaat
* Duurzaam

Doelstelling EFT Basiscursus:

Leer EFT op veilige, vaardige, bekwame en verantwoorde manier beroepsmatig gebruiken.
Bevrijd anderen van fobie, trauma, burnout, depressie, hoofdpijn en migraine en meer, zeer snel, duurzaam, en zacht. Deze cursus is bedoeld als basis, een degelijke en gedegen, en toch laagdrempelige introductie van de uiterst krachtige interventietechniek: Emotional Freedom Techniques (EFT). Na deze training kunnen deelnemende professionals EFT toepassen bij vragen of klachten van anderen (en zichzelf). De intentie is om EFT praktisch, pragmatisch en bruikbaar te maken, en voorop staat dat we er direct mee werken. Omdat dit een interactieve praktijkcursus is waarbij de deelnemer steeds zelf meedoet, ontstaat er ook persoonlijke ontwikkeling. Naast de EFT-interventietechniek leert men ook algemene beroepsvaardigheden.

Waarde Emotional Freedom Techniques, EFT basiscursus – Voordelen en Resultaten

1. Met EFT kun je een groot aantal forse klachten oplossen: Angst, onzekerheid, fobie, verdriet, verlies, trauma en PTSS, somberheid en depressie, stress en burnout, hoofdpijn, migraine, rugpijn en meer.

2. Je kunt deze klachten op een snelle, eenvoudige en duurzame manier oplossen. Het effect is groot, duidelijk meetbaar.

3. No nonsense, weinig praten, theorie of psychologiseren, direct aanpakken.

4. Je leert je cliënten zelfstandig en zelfredzaam en flexibeler om te gaan met hun gevoelens en emoties.

5. Therapie voor mensen waar niets meer bij werkt.

Wat is EFT?

EFT is een verzamelnaam voor een groep aan elkaar verwante therapievormen die bestaat uit een interventietechniek (sec EFT en vele variaties) en een hele serie praktische wijsheden en informatie over hoe klachten en klachtenpatronen werken en hoe ze kunnen oplossen en wat daar voor nodig is.
De kennis is extreem resultaat- en oplossingsgericht.
De interventietechniek is geprotocolleerd en de kennis word systematisch toegepast. meer over EFT

Voor wie EFT training:

Deze basiscursus EFT is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig de EFT-interventietechniek wil gebruiken. EFT word beroepsmatig gebruikt door mensen in de reguliere of complementaire (geestelijke) gezondheidszorg zoals psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en natuurlijk hypnotherapeuten, haptonomen / haptothreapeuten, natuurgeneeskundigen, kinesiologen, paranormaal therapeuten, homeopathen, acupuncturisten, shiatsutherapeuten, reflexologen, maar ook orthopedagogen, leerkrachten, managers, coaches, trainers, etc. Beroepsmatig gebruik van EFT kan als therapeut, beoefenaar of coach. Voor het gemak spreken we op deze website over het beroepsmatig toepassen van de EFT-interventietechniek. Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn nadrukkelijk niet uitgesloten, maar laat het ons weten van tevoren.

Vooropleiding voor EFT Basiscursus:

Er is geen verplichte vooropleiding voor de EFT basiscursus en de opleiding tot Realisatie EFT-therapeut. Het is aan te raden om je al in te lezen over EFT, en al een introductiecursus EFT voor jezelf te doen en EFT zelf eerst te ervaren. EFT-therapie is een ambacht, het vraagt ook algemene kennis, vaardigheden en ervaring als therapeut of coach.

Succesvergrotende eigenschappen:

– Voorwaarde EFT: Bereidheid om te voelen & kunnen voelen, gevoel verwoorden.
– Aangeraden i.v.m. voelen om ervaring te hebben met focussen (Gendlin) of diverse op gevoel gerichte cursussen en therapievormen zoals de Leonadushoeve, intuïtieve ontwikkeling, haptonomie, psychomotore therapie of lichaamsgerichte therapievormen (emotioneel lichaamswerk of bio-energetica).
– Open mind: De bereidheid om alle bestaande kennis over hoe problemen in elkaar zitten en hoe therapie werkt eerst los te laten en de aanpak en denkwijze van EFT (eerst) te ervaren.
– Eigen inbreng: De bereidheid om (mini-)trauma’s, angsten, en lichamelijke klachten in te brengen is een voorwaarde voor de praktijkcursus. Verantwoordelijkheid voor jezelf en problemen oppakken. Omdat jezelf kunnen en willen confronteren belangrijk is, kan eerdere therapie-ervaring of coachings-ervaring aan te bevelen zijn.
– Ervaring met mensen: ervaring in de omgang met mensen (met problemen) is een aanrader.

EFT is toe te passen:

– als middel in therapie, huiswerkmethode, in sommige gevallen als zelfhulpmethode. Bruikbaar bij fobieën, trauma’s, depressie, verslavingen, leerproblemen maar ook allerlei andere lichamelijke, neurologische en psychische problemen
– in coaching
– in sport
– bij geldproblemen
– om gewicht in balans te krijgen

 

Inhoud EFT basiscursus (2 dagen)

Wetenschappelijke verklaring van effectiviteit van EFT.
Wetenschappelijk onderzoek EFT
Voorwaarden EFT
Indicaties EFT, contra-indicaties EFT, interacties met andere therapievormen.
Werkwijze EFT, verschillende behandelaanpakken.
Beladen beleving
Aspecten,
Specifiek zijn in EFT,
Veralgemeniseringseffect
Cognitieve dissonantie en weerstand tegen EFT.
Bruggen bouwen naar EFT en EFT- Geschiedenis
Basisrecept EFT (PR, Neurologische Integratie Sekwentie, Scoren, kloppen) en shortcuts.
Psychological Reversal -wat is het, hoe los je het op, soorten.
Hoe werkt EFT bij verschillende klachten – aanpak bij fobie, trauma, lichamelijke klachten, verslaving en coaching.
Psychosomatiek en EFT.
Troubleshooting EFT proces: Als EFT niet werkt … Oorzaken, oplossingen, hints en tips

Algemeen: Opvangen van herbeleving, abreacties, paniekaanvallen, flauwvallen en wegraken.
Let op: Opvangen van agressie, psychoses en epileptische aanvallen word niet gedoceerd in de basiscursus.

Stramien cursus:

In deze cursus leer je spelenderwijs en stapsgewijs EFT, en laten we zien hoe je eenvoudig en gemakkelijk EFT kan toepassen om jezelf of anderen te verlossen van angsten en fobieën, een trauma, lichamelijke pijn en hoofdpijn, verslavingen (kort) en coaching incl. geldproblemen.

Niveau: Professioneel (HBO +). Dit is de Realisatie Trainingen EFT basiscursus of introductiecursus voor professionals. De cursus is zeer bruikbaar als bijscholing voor therapeuten.

Inschrijven training EFT Therapie

 

Deze Basiscursus EFT is een startpunt en voorwaarde voor de jaaropleiding tot Realisatie-EFT-Therapeut.

Noot over EFT:

Dank aan Gary Craig die EFT heeft gecreëerd en gepatenteerd. Zijn werk en zijn versie over EFT is te vinden op emofree.com, hij biedt videocursussen aan. De versie van Realisatie Trainingen is niet die van Gary. Realisatie Trainingen is niet verbonden aan emofree. Onze versie is gericht op het gebruik binnen een professionele setting met wetenschappelijke verklaringen en onderzoeken, en in contact met reguliere hulpverleners.
Zie de vrijwaring ivm EFT.

Key words: EFT, Emotional Freedom Techniques, cursus, bijscholing, erkend, geaccrediteerd.