Basiscurus Intervisie

Data:zie agenda
Locatie:Oude Apeldoornseweg 41
 7333 NR Apeldoorn
 of bij u!
Duur:3 dagen.
 9:00 tot 17:00.
SBU:16uur zelfstudie vooraf.
 20 contacturen.
Docent:Ben Meijer

Kosten:285 euro (0% BTW tarief)
Groepsgroote:Maximaal 14 cursisten
Methodiek:Theorie, Zelfonderzoek en
 1-op-1 oefenen, nabespreken en evalueren.
Literatuur:Gratis Syllabus volstaat.
Examen: Geen
Inclusief: Koffie/thee, certificering
Exclusief: Lunch, boeken

Intervisie voor therapeuten

Intervisie voor alternatief therapeuten is een georganiseerd gesprek voor deskundigheidsbevordering, vergroten van professionalisering en kwaliteitsverbetering. Intervisie is een bijzonder manier om van elkaar te leren. Intervisie is een belangrijk leermiddel voor na je vakopleiding.

Doel intervisie

Het doel van intervisie is specifieke persoonlijke groei van de therapeut gericht op verbeteren van eigen functioneren. In intervisie breng je werkproblemen of incidenten in, en op een systematische wijze bespreek help je de inbrenger in 1) het bewust worden van overtuigingen, aannames, blinde vlekken, projecties, weerstanden, triggers, en 2) het doorvoelen en verwerken van deze plus de bijbehorende gevoelens en emoties, en 3) het komen tot effectiever gedrag.

Geschiedenis Intervisie

In verschillende werksituaties zijn tradities ontstaan van intervisie, zoals in het welzijnswerk, het onderwijs, de gezondheidszorg de advocatuur en voor managers. Voor artsen is een specifiek vorm ontwikkeld, er is ook intervisie voor coaches en counselors en m.b.t. therapie is er een aparte geschiedenis, de wachtkamertherapie, een experiment met zelfhulp in overvolle wachtkamers in de jaren 70. Met de tijd is intervisie verder ontwikkeld in allerlei vakgebieden.

Valkuilen intervisie

Zonder scholing in hoe je intervisie doet, blijft intervisie echter steken in het over en weer uitwisselen van ervaringen, of het word een gezellig theekransje, of het elkaar adviseren wekt weerstand op. Vaak ook schiet men in de valkuil van het bespreken van de cliënt, wat in feite intercollegiaal overleg is en geen intervisie.

Doel van deze basiscursus Intervisie voor Therapeuten

Leer professionele intervisie specifiek voor therapeuten, haal het meest uit intervisie.

De basiscursus Intervisie voor therapeuten is bedoeld om het optimale uit professionele intervisie voor therapeuten te halen. Als intervisie goed word toegepast, is intervisie een uiterst krachtig middel om de persoonlijke intermenselijke kwaliteiten van therapeuten te waarborgen en te laten groeien. Gelukkig is intervisie nu een verplichting geworden.

In deze drie daagse basiscursus Intervisie voor therapeuten komt veel aan bod, van voorwaarden tot effectieve intervisie, de theorie en achtergrondkennis komt in de huiswerkopdrachten en klassikaal aan bod. We bespreken doel, middelen en vormen van intervisie, oefenen diverse basisvaardigheden (gesprekstechnieken) en komen gezamenlijk tot een effectieve vorm van intervisie.

De intervisievorm die we doceren gaat verder dan de klassieke coaching- en counselingvormen van intervisie, en brengt de deelnemende therapeuten naar een nieuwe hoogte. De therapeut leert met de vraagtechnieken andere therapeuten uit te nodigen tot zelfreflectie over interne dialoog, interne gevoelens, eerdere patronen, leert projecties, overdracht en tegenoverdracht doorzien en opheffen.

Nooit geweten, dat je met de juiste vragen zoveel inzicht teweeg kunt brengen

Intervisie? – Wat is dit krachtig zeg!

Intervisie is zoveel meer dan advies.

Na de basiscursus zijn de cursisten in staat om zelfstandig deel te nemen aan effectieve intervisie, en ook bestaande intervisiegroepen te transformeren met de geleerde kennis naar hoogwaardigere vormen van intervisie.

Huiswerk vooraf krijgt u bij betaling/inschrijving.
Inschrijven? Stuur een email naar realisatietrainingen @ gmail. com met je NAW gegevens, je BSN nummer en de datum dat je de cursus wilt volgen.

Na deze cursus intervisie sluit de basiscursus EFT goed aan.