Uw naam : *
Naam bijscholing : *
Naam trainer :
1. De informatie voorafgaand aan de opleiding (doel, inhoud) is duidelijk. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
2. De administratieve afhandeling (aanmelding, uitnodiging) is goed geregeld. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
3. Vragen en opmerkingen worden zorgvuldig behandeld. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
Toelichting/verbetersuggestie: :
4. Ik heb voldoende voorkennis om de opleiding te volgen. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
5. De opleiding sluit aan bij mijn verwachtingen. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
6. De opleiding is up to date. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
7. De opbouw van de opleiding is logisch. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
8. De studielast is evenwichtig verspreid over de opleiding. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
9. De verhouding tussen theorie en praktijk is goed. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
10. De verhouding tussen docentcontacturen en zelfstudie-uren is goed. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
11. De (huiswerk) opdrachten sluiten goed aan bij de leerstof. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
12. De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
13. Het niveau van de opleiding is goed. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
14. De sfeer op de opleiding is prettig. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
15. Tijdens de opleiding heb ik nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
Toelichting/verbetersuggestie: :
16. De feedback van de docent op vragen en/of gemaakte opdrachten is duidelijk. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
17. De docent heeft genoeg vakinhoudelijke kennis. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
18. De docent geeft op een enthousiaste manier les. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
19. De docent schenkt voldoende individuele aandacht. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
20. Er is voldoende interactie tussen de docent en de deelnemers en/of tussen de deelnemers onderling. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
21. De docent is tijdens de les goed bereikbaar voor vragen en opmerkingen. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
22. De docent is na de les goed bereikbaar voor vragen en opmerkingen. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
Toelichting/verbetersuggestie: :  
23. De gebruikte presentatiemiddelen (bijv. PowerPoint of readers) zijn duidelijk. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
24. Het ondersteunend lesmateriaal (bijv. Massagetafel) is voldoende aanwezig. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
25. Het ondersteunend lesmateriaal is van goede kwaliteit. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
26. De opleidingslocatie is schoon en opgeruimd. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
27. De opleidingslocatie is goed bereikbaar. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
28. De groepsgrootte is goed. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
29. De opleiding heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
30. De catering (koffie/thee/lunch/diner) is voldoende en van goede kwaliteit. :
Volledig oneens
Oneens
Geen mening
Mee eens
Volledig mee eens
Niet van toepassing*
Toelichting/verbetersuggestie: :  
31. Gedurende de gehele opleiding heb ik gemiddeld ____ uur per week aan de opleiding besteed. :   *
32. De gehele opleiding geef ik het cijfer: ____ (1t/m10) :   *
33. De trainer geef ik het cijfer: ____ (1t/m10) :   *
34. Beveelt u de opleiding aan bij anderen? Waarom wel/ niet? :  
35. Mist u nog een cursus in ons huidige aanbod? Zo ja, welke? : *
 
Your Email  :  *
   :