Realisatie Trainingen streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van de opleidingen, trainingen, cursussen en workshops die gegeven worden. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol.

Indien u klachten heeft over de opleidingen, trainingen, cursussen of workshops, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Voor klachten over behandelingen. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier.

De procedure:

Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
In eerste instantie dient u uw klacht mondeling in bij de betreffende docent.
Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie
Realisatie Trainingen
Marchantstraat 4
7333 GT Apeldoorn
post apestaartje realisatietrainingen.nl

Uw klacht kan worden ingediend per email of post.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd. Wij bewaren elke klacht 2 jaar in onze administratie.
U krijgt binnen 3 werkdagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
Binnen drie weken ontvangt u schriftelijk een antwoord met daarin een voorgestelde oplossing. Indien de klacht wordt afgewezen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van motivatie.
We streven naar een complete afwikkeling in 6 weken.

Klachtenformulier (aub knippen en plakken):
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Email
Telefoonnummer:
U bent:

Wat is er gebeurt?
Wat is uw klacht?
Wilt u een kopie van eerdere correspondentie over de klacht bijvoegen?

Heeft u uw klacht al voorgelegd aan de administratie, en zo ja, wat was het resultaat?

Dank u voor uw klacht, dit is een kans voor ons om te leren.

A.u.b. toesturen naar:
Realisatie Trainingen
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
e-mail: realisatietrainingen.nl apestaartje gmail. com